CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
ZAJĘCIA TANECZNE I SPORTOWE

Pobudzenie aktywności poprzez zmianę postawy, stylu życia, sposobów myślenia oraz ułatwienia dostępu do usług deficytowych

PIERWSZA POMOC

Przekazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku zagrożenia życia oraz podstaw organizacji pierwszej pomocy

WARSZTATY „PRZEŁAMUJEMY STEREOTYPY”

Zwiększenie wrażliwości na problem znaczenia płci uświadomienie konsekwencji istnienia stereotypów płci oraz umiejętność identyfikowania odmienności

WYJAZD DO PODDĄBIA

Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo jako jedna z form aktywizacji zdrowotnej

EDUKACYJNY PIKNIK RODZINNY

Promowanie pozytywnych postaw rodzicielskich