Przejdź do treści


  Domy Pomocy Społecznej

  Do domów pomocy społecznej kierowane są nie tylko osoby starsze ale przede wszystkim osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

  Ponadto niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w dps, a w przypadku osób zaburzonych psychicznie lub upośledzonych umysłowo zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry oraz podpisane oświadczenia.


  Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
  - osób w podeszłym wieku,
  - osób przewlekle somatycznie chorych,
  - osób przewlekle psychicznie chorych,
  - dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  - osób niepełnosprawnych fizycznie


  Copyrights 2012 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

  Wykonanie: Kamikaze