Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

W załączniku znajduje się wzór wniosku do wypełnienia.