Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Informujemy o przyjmowaniu zgłoszeń do udziału w programie.

Środki na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie realizowane będzie na rzecz osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje:

Dokumenty zgłoszeniowe:

Uwaga! Do karty zgłoszeniowej należy załączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje:

  • tel. 24/364 02 78