Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Komunikat o zmianie dat wypłat zasiłków przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Informujemy o zmianie dat wypłat zasiłków przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

zasiłki z dnia 13 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 04.12.2020r.

zasiłki z dnia 14 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 08.12.2020r.

zasiłki z dnia 15 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 02.12.2020r.

zasiłki z dnia 16 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 07.12.2020r.

zasiłki z dnia 17 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 09.12.2020r.

zasiłki z dnia 18 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 04.12.2020r.

zasiłki z dnia 19 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 08.12.2020r.

zasiłki z dnia 20 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 07.12.2020r.

zasiłki z dnia 21 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 09.12.2020r.

zasiłki z dnia 22 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 03.12.2020r.

zasiłki z dnia 23 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 04.12.2020r.

zasiłki z dnia 24 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 10.12.2020r.

zasiłki z dnia 25 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 10.12.2020r.

zasiłki z dnia 26 grudnia 2020r. wypłacane będą dnia 11.12.2020r.