Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Pomoc wychowankom pieczy zastępczej

Osobom, które opuściły pieczę zastępczą, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki szkolnej, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Szczegóły dotyczące pomocy wychowankom pieczy zastępczej znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.