Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Pomoc mniejszościom narodowościowym i repatriantom.

Kontakt:

  • siedziba Działu Integracji Społecznej:
    MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 205
  • tel. 24/364 02 23