Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Pomoc mniejszościom narodowościowym i repatriantom.