Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Kontakt i szczegółowe informacje

W zakresie pomocy osobom bezdomnym:

szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej:

  • osobiście w siedzibie MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 24/364 02 75

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

W zakresie wolontariatu i pomocy mniejszościom narodowościowym:

szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Integracji Społecznej:

  • osobiście w siedzibie MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 24/364 02 23

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.