Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny udziela pomocy w formie:

  • psychoterapii par i rodzin
  • psychoterapii
  • konsultacji terapeutyczne psychologa
  • konsultacji terapeutyczne psychologa dla dzieci
  • konsultacji prawne

Kontakt:

  • siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej: MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4
  • telefony: 24/364 02 48, 24/364 02 49, 24/364 02 50, 24/364 02 79, 24/364 70 95, 24/367 19 18