Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się właściciel mieszkania czy domu lub najemca pod warunkiem, że dochód oraz powierzchnia lokalu nie przekraczają ustawowych norm. Szczegóły dotyczące dodatku mieszkaniowego znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

Wzory niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce „Wnioski do pobrania”.