Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania.


Kontakt

  • siedziba Działu Dodatków Mieszkaniowych:
    MOPS w Płocku przy ul. 3go Maja 16
  • tel. 24/367 16 53 do 57

Szczegółowe informacje:


Dokumenty do pobrania: