Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to program, w ramach którego rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł. Od 1 lipca 2019r. program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku adresu e-mail wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia.

Wzory niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce „Wnioski do pobrania”.