Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka bez względu na dochód. Szczegóły dotyczące świadczenia znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

Wzory niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce „Wnioski do pobrania”.