Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Aktywny samorząd

           

Dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd”

Moduł II

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski od 1 września do 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).


Kontakt:

  • siedziba Działu Wsparcia i Rehabilitacji:
    MOPS Płock przy ul. Zgliczyńskiego 4
  • tel. 24/364 02 60

Szczegółowe informacje:
Aktywny samorząd – Moduł II.pdf(220KB)

Wnioski do pobrania

Wykaz dokumentów programu „Aktywny samorząd” 2021 Moduł II


Zasady_MII.pdf(266KB)
Wniosek_MII_zal_1a.pdf(474KB)
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf(268KB)
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf(215KB)
Zalacznik_3_do_wniosku.pdf(208KB)
Zalacznik_4_do_wniosku.pdf(155KB)
Zalacznik_5_do_wniosku.pdf(181KB)