Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Komunikat

W sprawach dotyczących informacji oraz realizacji:

  • świadczenia wychowawczego 500+
  • świadczenia Dobry Start (300)
  • świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

uprzejmie prosimy o kontakt

z Działem Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. 3 Maja 16,

Informacja p. 15

lub pod nr telefonu:

24-364-03-70,

24-364-03-77,

24-364-03-79.

Najnowsze aktualności

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Od dnia 16 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Wnioski będzie można składać do 23 lipca do godziny 10.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Zgliczyńskiego 4, Dział Integracji Społecznej, pok. 205.

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

 POLSKI  ZWIĄZEK  NIEWIDOMYCH - LOGO

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie
 „Aktywny absolwent!

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

 

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

Program „Opieka wytchnieniowa”

Powiększ zdjęcie

Gmina Miasto Płock w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

12 lipca 2019
Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa”

Informacja

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że nie będzie odpowiadał na zapytania klientów przesłane pocztą elektroniczną oraz nie będzie udzielał informacji telefonicznie w sprawach toczących się postępowań z uwagi na brak możliwości weryfikacji osoby.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wszelkie informacje dotyczące warunków nabywania prawa do świadczeń, wymaganych dokumentów czy terminów składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w odpowiedniej zakładce.

 

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Informacja

Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Powiększ zdjęcie

Pamiętając, że człowiek uczy się przez całe życie, Dział Integracji Społecznej, po raz kolejny zadbał o edukację seniorów. Tym razem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie edukacyjne miało na celu przypomnienie i utrwalenie zasad udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Dział Obsługi Projektów informuje o doposażeniu Wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Powiększ zdjęcie

Wypożyczalnia została utworzona w ramach realizacji projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”. Funkcjonuje od początku bieżącego roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Płocka. Tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania wypożyczalni pomogliśmy ponad 30 osobom, którym bezpłatnie użyczyliśmy sprzęt konieczny do ograniczania skutków niepełnosprawności i umożliwienia szybkiego powrotu do aktywności. Liczba osób korzystających z naszego sprzętu rośnie z każdym miesiącem, dlatego – dzięki pozyskaniu środków unijnych – udało nam się doposażyć wypożyczalnię o dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny.

Obecnie wykaz sprzętu, jakim dysponujemy, obejmuje ponad 70 pozycji, w tym nowozakupione:

- urządzenia do drenażu limfatycznego kończyn

- podnośnik kąpielowo – transportujący

- wózek inwalidzki dla osób otyłych

- urządzenie do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego

- ambony rehabilitacyjne z podparciem na łokcie

 

Szczegółowe informacje dotyczące użyczenia sprzętu znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „wypożyczalnia”.

 

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Dział Obsługi Projektów informuje o doposażeniu Wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne

Powiększ zdjęcie

W ramach realizacji projektu „SmartCare…” pozyskaliśmy środki unijne z przeznaczeniem na wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Na początku bieżącego roku uruchomiliśmy usługę teleopieki, którą objęliśmy 20 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie naszego miasta. System przywoławczy działa 24h na dobę i umożliwia szybkie udzielanie pomocy w nagłych sytuacjach zagrażających życiu.

Z relacji beneficjentów, którzy korzystają z usługi, wynika, iż taka forma wsparcia zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i pozwala na większą niezależność od osób trzecich. Pośrednio wsparcie wpływa również na codzienne funkcjonowanie opiekunów osób niesamodzielnych.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne

Informacja

Powiększ zdjęcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, iż od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019" część usług opiekuńczych dla tych osób jest współfinansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Informacja

Aktywność w alternatywie

Powiększ zdjęcie

To projekt profilaktyczny, zrealizowany przez Dział Integracji Społecznej. Jego odbiorcami były osoby starsze i młodzież – wolontariusze naszego Ośrodka, którzy poprzez udział w projekcie stali się najlepszym przykładem zdrowego stylu życia - stali się  dla innych ambasadorami zdrowego stylu życia.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: Aktywność w alternatywie

"MAGAZYN POMYSŁÓW"

Powiększ zdjęcie

W dniu 4 lipca 2019 roku dzieci ze świetlicy środowiskowej   „7 Życzeń”  uczestniczyły w zajęciach, których celem było budowanie jedności w grupie poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Spotkanie było zorganizowane dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: "MAGAZYN POMYSŁÓW"