„Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

Informujemy, iż na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się publikacja skierowana do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu oraz do opiekunów wychowujących już dziecko szczególnej troski, wymagające specjalistycznej opieki i wsparcia.

Na stronie tej zostały umieszczone wskazówki dotyczące opieki medycznej, psychologicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności, w tym: zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń,

ulg i uprawnień zagwarantowanych przez Państwo.

 

Informacje szczegółowe mogą Państwo znaleźć na stronie www.mazowieckie.pl,

w zakładce: Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie