„AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2018

Chcesz znaleźć pracę?

Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaprasza do udziału

 w projekcie AKTYWNOŚĆ – KOMPETENCJE - PRACA

 

Projekt skierowany jest do:

- bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

- niepracujących korzystających z pomocy MOPS w Płocku, w tym

  osób z niepełnosprawnością

 

Z jakiego wsparcia możesz skorzystać?

- indywidualne wsparcie psychologa, brokera edukacyjnego, coacha, pośrednika pracy,

- warsztaty aktywizacji psycho-ruchowej,

- aktywizacja zawodowa (kursy: operator koparko- ładowarki, spawacz MAG,  prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna, kucharz),

- aktywizacja edukacyjna (kursy:  magazynier, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, nowoczesne metody sprzedaży telemarketing i e- sprzedaż)

 

Więcej informacji: Biuro Projektu
 ul. Zgliczyńskiego 4
, pok. nr 106

tel. 24 364 70 94

885 950 311

 

Rekrutacja trwa do dnia 28.02.2018 r.

 

Termin realizacji II edycji projektu I-XII/2018

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.