(Nie) stereotypowo o Romach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018

05.04.2018 - (Nie) stereotypowo o Romach – tak seniorzy debatowali/rozmawiali  na temat  kultury Romów, ich tradycji i zwyczajów. Wstępem do ww. dyskusji była pogadanka dotycząca Romów przygotowana przez Pania Joannę Szmul – pracownika Działu Integracji Społecznej MOPS w Płocku, już od kilkunastu lat realizującego działania skierowane do społeczności romskiej. Pogadanka wraz z prezentacją multimedialną przybliżyły seniorom dzieje Romów, począwszy od X wieku aż po dzień dzisiejszy, ukazał rodowód tej mniejszości etnicznej, opowiedziała o kierunkach ich migracji i warunkach życia w nowych krajach Europy na przestrzeni wieków, przybliżyła współczesne życie przedstawicieli tej społeczności.  Podczas spotkania seniorzy omówili treść artykułu 1 „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, poruszyli zagadnienia dotyczące pojęcia „godności”, „tolerancji” i „stereotypu” a w szczególności „stereotypu etnicznego” rozpatrywanego przez pryzmat mniejszości romskiej.  Specjalnie na tę okazję została zorganizowana wystawa prac pokonkursowych dzieci ze świetlic środowiskowych MOPS dotycząca tematyki romskiej, a ponandtto została przygotowana prezentacja estradowych strojów romskich. Tego dnia seniorzy mieli również możliwość posłuchania utworów tradycyjnej muzyki romskiej w wykonaniu znanych romskich artystów. Podczas zajęć serwowano „cygańską herbatę” z plasterkami jabłka.

W taki sposób seniorzy  uczcili obchodzony 8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów.

Geneza Międzynarodowego Dnia Romów.

   8 kwietnia 1971 roku w Orpington, niedaleko Londynu po raz pierwszy spotkała się starszyzna Romów z wielu kra­jów, aby zaznaczyć swoja obecność w Europie i upomnieć się o społeczne i polityczne prawa. W 1971 zorganizowano z inicjatywy kilku organizacji zachodnioeuropejskich
I Światowy Kongres Romów. Uczestniczyło w nim 50 - ciu przedstawicieli z 14 krajów, w tym wielu nie – Romów. Zebrano się, by swym działaniem zamanifestować obecność tej grupy etnicznej w społecznościach całego świata, by zabiegać o ich polityczne, społeczne i kulturowe prawa. Ważne było również to, aby organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów traktowały swoich romskich mieszkańców na równi z własnymi obywatelami.

 Na wyjątkowość tego zdarzenia sprzed 47 lat złożyło się wiele okoliczności.

Po raz pierwszy Romowie zamanifestowali tam swoje istnienie na arenie międzynarodowej jako jeden naród romski. To zjednoczenie zainspirowało tworzącą się grupę romskich działaczy i inteligencji do działań na rzecz obrony praw obywatelskich społeczności romskiej. Utworzono
I Świato­wą Radę RomówRomani Union. Zaprezentowano tam po raz pierwszy hymn („Gelem, gelem...”), którego opracowaniem zajmował się Jarko Jovanowić. Przyjęto także barwy romskiej flagi. Od tamtej pory romska flaga składa się z poziomych pasów: niebieskiego, symbolizującego niebo i zielonego, oznaczającego ziemię – po środku umieszczone jest stylizowane czerwone koło od wozu, które kojarzyć ma się nie tylko z wędrówką Romów, ale także z kołem występującym na godle i fladze Indii (czakra), symbolizując wieczny ruch i słońce. 

Począwszy od tamtego historycznego wydarzenia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romów.

     Od ponad pięciuset lat Polacy i Romowie żyją i mieszkają obok siebie. Przez wiele lat kultura romska pozostawała zamknięta i tajemnicza, jednak w czasach otwarcia granic pomiędzy państwami należy również otworzyć granice międzyludzkie, sąsiedzkie. Brak wiedzy o tradycjach i kulturze mniejszości etnicznych rodzą lęk i brak zaufania, co prowadzi w konsekwencji do nietolerancji i niechęci. Międzynarodowy Dzień Romów to doskonała okazja, by zwrócić uwagę społeczeństwa na  barwną i ciekawą historię tej grupy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie