Projekt socjalny Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 pt. „Bliżej siebie – dalej od uzależnień”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Pracownicy socjalni ZPS 3 rozpoczęli w kwietniu 2018r. realizację projektu socjalnego dofinansowanego ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Płocka.

Projekt skierowany jest do 28 rodziców, a w szczególności do rodzin objętych nadzorem kuratora sądowego i wsparciem asystenta rodziny oraz rodziców wychowujących dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Celem projektu jest zwiększenie świadomości rodziców na temat ryzyka uzależnień dzieci, profilaktyka dotycząca środków odurzających, wzmocnienie więzi rodzinnych.

Pierwsze spotkanie studyjne dla rodziców odbyło się w dniu 26 kwietnia b.r. w Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej „Monar”, które poprowadził kierownik Pan Janusz Krajewski. Poruszana problematyka uzależnień skłoniła kilka osób do umówienia się na indywidualne spotkania w Poradni.

Kolejne spotkanie studyjne odbędzie się w Ośrodku Medyczno – Psychologicznym „Vide”, oraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich '”Nadzieja w Nas” oraz ze specjalistą ds. uzależnień OIK.

Na zakończenie projektu przewidujemy zorganizowanie Festynu Rodzinnego dla rodziców
i dzieci, krótką pogadankę dla dzieci na temat bezpiecznych zachowań tj. unikanie zagrożeń jak dopalacze czy narkotyki, wspólne zabawy, konkursy i nagrody.

 

Autorzy projektu:

Maria Góra, Aleksandra Lichocka, Sylwia Pszczółkowska, Renata Nowak, Aneta Kijoch, Julita Zagórska, Tomasz Żabka

 

Opracował: ZPS 3 – M.G.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie