Konferencja "Bliżej autyzmu"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Bliżej autyzmu”, która odbędzie się 6 czerwca w Muzeum Mazowieckim w Płocku, ul. Tumska 8.

Celem spotkania profesjonalistów, wieloletnich praktyków, nauczycieli i rodziców jest spojrzenie na problematykę terapii, edukacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w jej wymiarze indywidualnym i społecznym. Chcemy zastanowić się nad zagadnieniami odpowiedniej diagnozy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, funkcjonowania w społeczeństwie w obszarze rodzinnym i zawodowym.

 

W trakcie konferencji będzie okazja do zapoznania z problematyką, wywołania uwrażliwienia społecznego na osoby dotknięte tą chorobą, zapoznania z nowoczesnymi metodami i terapiami stosowanymi w pracy z osobą autystyczną. Będzie okazja zaprezentowania nowatorskich rozwiązań skierowanych do pełnoletnich osób autystycznych pomagających w usamodzielnieniu się i pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych. Celem konferencji jest ponadto zwrócenie uwagi decydentów na problemy, z jakimi boryka się otoczenie osoby autystycznej.
Organizatorami konferencji są: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Czarodziejski Ogród”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
Patronat nad konferencją objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki,  Prezydent Miasta Płocka.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z problematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu, w szczególności dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, pracowników ośrodków zdrowia, rodziców, studentów pedagogiki.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jest możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w konferencji. Zgłoszenia przyjmuje Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku do dnia 4 czerwca tel. 24 264 03 75, e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
 
Szczegółowy plan konferencji prezentujemy w załączonym pliku.

Pliki do pobrania