Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2018

Rusza II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. na terenie miasta Płocka.

Do 10 października 2018 r. niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Z programu podobnie mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.
Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski od 1 września do 10 października 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63. Druki wniosku są dostępne w siedzibie MOPS w Płocku oraz na stronie: www.mopsplock.eu