Nie jestem inny - jestem wyjątkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2018

W dniu 19.09.2018 roku w ramach projektu socjalnego „ Nie jestem inny- jestem wyjątkowy” realizowanego przez Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 we współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy Nr 1 odbyło się spotkanie, którego gośćmi byli Piotr Malinowski-Kierownik III rewiru dzielnicowych oraz dzielnicowi Zbigniew Ziemiński i Wojciech Młotkowski.

Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i starszych. Pomysł zrodził się z potrzeby wyjścia z profilaktyką dotyczącą oszustw popełnianych metodą „ na wnuczka” w środowisko osób niepełnosprawnych. Jak wskazują statystyki policyjne ich liczba nadal  rośnie. Mówiono szeroko o metodach działania sprawców oszustw, przestrzegano, jak nie stać się ich celem. Policjanci starali się wskazać najczęstsze zagrożenia związane z wyłudzeniami i konsekwencje nieprzemyślanych decyzji. Przekazano wskazówki, praktyczną wiedzę , jak postępować, gdy natkniemy się na osobę, która będzie próbowała nas oszukać. Jak minimalizować możliwość stania się osobą pokrzywdzoną przestępstwem, co robić, jak się zachowywać, gdyby do takiej sytuacji doszło. Zapoznano z metodami, jakimi działają przestępcy wyłudzający pieniądze „na wnuczka” i modyfikacji tych metod. Prowadzący spotkanie w trosce o bezpieczeństwo zachęcali do ostrożności, która może nas uchronić. Apelowali, abyśmy  kierowali się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc podszywają się za bliskich, byśmy  działali rozważnie i nie ulegali emocjom. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia filmu związanego z poruszaną tematyką. Na zakończenie spotkania policjanci wręczyli uczestnikom ulotki i naklejki, które zostały opracowane z myślą , jak uchronić się przed oszustami. Taka naklejka prócz podstawowych zasad bezpieczeństwa , zawiera miejsce na wpisanie numeru telefonu do swoich bliskich, tak, aby w sytuacji budzącej wątpliwości natychmiast skontaktować się z rodziną.

Takie prewencyjne spotkania mają ogromny wpływ na wzrost świadomości na temat zagrożeń w naszym codziennym życiu. Uwrażliwiają na tego typu sytuacje, w których osoby mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększają ich świadomość o tego typu zjawiskach, oraz dają informacje jak postępować w przypadku zagrożenia.  Strata finansowa to tylko jeden z wielu negatywnych skutków oszustwa. Uczucia , jakie pojawiają się później- rozczarowanie, wstyd, poczucie porażki, trauma, powodują w konsekwencji, że osoby pokrzywdzone podupadają na zdrowiu lub wycofują się z aktywnego życia społecznego. To istotne szczególnie w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych , które  często i tak mają problemy z uczestnictwem w codziennej aktywności.

Tematykę spotkania rozszerzono o pracę dzielnicowego . Kim jest, jakie ma zadania. Przełamywano stereotypowe postrzeganie dzielnicowego jako policjanta w mundurze- funkcjonariusza prawa ścigającego jedynie sprawców przestępstw i wykroczeń, wlepiającego mandaty, moralizującego i kontrolującego. Dzielnicowy zaczął się jawić  jako osoba nam bliska , dbająca o nasze bezpieczeństwo. Rozwiązująca  wspólnie z nami i przy naszej pomocy główne problemy lokalnej społeczności. Starająca się znaleźć polubowne załatwienie sporów, doradzająca, pomagająca w sytuacjach przemocy w rodzinie.

Składamy  podziękowania:   Panu   Kierownikowi starszemu aspirantowi  Piotrowi  Malinowskiemu  i  dzielnicowym -aspirantowi sztabowemu Zbigniewowi Ziemińskiemu i  młodszemu aspirantowi Wojciechowi Młotkowskiemu z Komendy Miejskiej Policji w Płocku za włączenie się w projekt i zaangażowanie w prowadzeniu spotkania

Autorzy projektu: Marzena Twardowska. Joanna Filant  Kinga Jarosińska     

  Opracował:– Kierownik ZPS 1 Grażyna Syska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie