Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2018


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od miesiąca października 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11.07.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1358) zmianie uległy kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego tak że wynoszą:
kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 701zł.,
- dla osoby w rodzinie – 528zł.,
kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalna wysokość zasiłku stałego – 645zł.
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308zł.