„Nie jestem inny- jestem wyjątkowy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2018

W dniu 17.10.2018 roku w ramach realizacji projektu  socjalnego „Nie jestem inny- jestem wyjątkowy” w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 przy ulicy Mickiewicza 7 a odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadziła je wykwalifikowana instruktorka Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku. Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy podopiecznych ŚDS z zakresu udzielania pierwszej pomocy, oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zajęcia z pierwszej pomocy kształtują u ludzi zachowania charakteryzujące się gotowością do niesienia pomocy innym. Ta chęć niesienia pomocy jest niezmiernie ważna. W trakcie zajęć starano się przełamywać w uczestnikach strach przed udzielaniem pomocy, a wzbudzać postawę „jestem opanowany -wiem, co należy robić”, „chcę – potrafię-robię”. Pokazywano, że pierwsza pomoc to tak naprawdę proste czynności, które każdy z nas potrafi wykonać. W trakcie spotkania poświęcono też kilka słów na temat automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Uczestnicy podczas ćwiczeń przekonali się , że wykonanie defibrylacji przy jego użyciu nie jest skomplikowane i może to robić każdy słuchając komend głosowych urządzenia. Skuteczność edukacji w zakresie pierwszej pomocy zależy w dużej mierze od instruktora, jego wiedzy, ale także od sposobu jej przekazania. Instruktorka prowadząca spotkanie przekazywała ją w sposób prosty, ciekawy i przystępny. Nie zabrakło scenek, fantomów, ćwiczeń aktywizujących, „sztucznych ran”, prezentacji multimedialnych, które wzmocniły przekaz materiału. W trakcie omawiano swoje spostrzeżenia i refleksje, dzielono się odczuciami , padały pytania. Uczestnicy otrzymali materiały związane z poruszaną tematyką, instrukcję- repetytorium  udzielania pierwszej pomocy  przeznaczoną do noszenia przy sobie. Oby takie jak to spotkania uwrażliwiły ludzi na zrozumienie problemu kruchości ludzkiego życia i zdrowia, oraz gotowości do pomocy drugiemu człowiekowi, nie zapominając jednocześnie o własnym bezpieczeństwie.

Dziękujemy za zaangażowanie się w realizację projektu:

Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku

 oraz  Pani Dyrektor Danucie Lewandowskiej  i instruktor  Agnieszce Gomoła

 

Autorzy projektu:

pracownicy socjalni : Marzena Twardowska, Joanna Filant, Kinga Jarosińska

Opracował: Kierownik ZPS 1  Grażyna Syska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie