Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że z dniem 13.10.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1925), które regulują sytuację prawną osób niepełnosprawnych orzeczonych w okresie od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1241) do dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który w ostatniej instancji wydał orzeczenie o zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do stopnia niepełnosprawności , a orzeczenie to nie ujawniało symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, w związku ze wspomnianym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego będzie wydawał zaświadczenia na wniosek osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie to wydaje się dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26a ust. 1 b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
Druk wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności do pobrania tutaj.