Zakończenie rekrutacji do Projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2018

Dział Obsługi Projektów informuję, iż  zgodnie z harmonogramem zakończyła się rekrutacja do Projektu „ SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

W okresie listopad – grudzień 2018 r. dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb oraz opracowana indywidualna ścieżka wsparcia.