WSPÓŁRACA Z ZAKŁADEM KARNYM W PŁOCKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

W  dniu 17 grudnia 2018  zorganizowano spotkanie o charakterze edukacyjnym dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Płocku mające na celu wsparcie procesu resocjalizacji osadzonych.

W ramach Porozumienia zawartego w dniu 21.05.2018r w sprawie zakresu i zasad współpracy dotyczącej przygotowania osób opuszczających Zakład Karny w Płocku do społecznej readaptacji  pracownicy Działu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku we współpracy z pracownikami Zakładu Karnego w Płocku zorganizowali spotkanie dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w płockim Zakładzie Karnym. Osoby wytypowane do udziału w ww. spotkaniu otrzymały pakiet informacji na temat „Form wsparcia dla osób opuszczających Zakłady Karne/Areszty Śledcze” – proponowanych przez ośrodki pomocy społecznej.  Osadzonym udzielono również  informacji dotyczących uzyskania wsparcia i pomocy ze strony innych instytucji i organizacji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie