Realizacja wsparcia w Projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2019

W grudniu pracownicy socjalni zakończyli diagnozę uczestników zakwalifikowanych do Projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

Zgodnie z opracowaną indywidualną ścieżka wsparcia 23 osoby zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych, 12 osób korzysta z terapii manualnej, 2 osoby przebywające w opiece instytucjonalnej rozpoczęły współpracę z Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej.

Dzięki proponowanemu wsparciu osoby biorące udział w projekcie  poprawią swój komfort życia, usprawni się ich codzienne funkcjonowanie, zostanie zniwelowane poczucie izolacji z którym bardzo często zmagają się osoby z niepełnosprawnościami.

 

Opr. DOP

Galeria

  • Powiększ zdjęcie