Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2019

UWAGA!

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I w 2019r.

na terenie miasta Płocka

Do 31 sierpnia 2019 r. osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

 

Adresatami pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I są osoby niepełnosprawne - w zależności od obszarów wsparcia - w wieku aktywności zawodowej i te które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, aktywne zawodowo, zatrudnione lub uczące się oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, posiadające przeważnie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I w 2019 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

a) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

b) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

c) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

d) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,

e) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

f) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

g) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

h) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne

rozwiązania techniczne,

i) pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

j) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Program skierowany jest głównie do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają możliwość uzyskania dofinansowania do następujących obszarów wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc uzyskaniu prawa jazdy,
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
sprzętu elektronicznego, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Osoby Niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w trybie ciągłym:

do 31 sierpnia 2019r.

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,

ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Więcej informacji w zakładce (link)

(w zakładce Niepełnosprawni – Aktywny samorząd)