Pomalujmy nasz świat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2019

To tytuł projektu socjalnego zrealizowanego przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, a jednocześnie wolontariuszy naszego ośrodka, we współpracy z Działem Integracji Społecznej. Projekt swoją tematyką i poruszanymi zagadnieniami nawiązywał do Światowego Dnia Ziemi, a jego odbiorcami były dzieci ze świetlic środowiskowych.

Projekt został zainicjowany przez grupę młodych ludzi, którzy studiują na kierunku pedagogika. W ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie dla 50 dzieci ze świetlic środowiskowych, które odbyło się 24. kwietnia w sali Centrum ds. Organizacji Pozarządowych. Łączyło ono różne formy zabawy, a przy okazji również edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Podczas spotkania przygotowanego i prowadzonego przez młodzież rozbrzmiewały piosenki, których teksty zachęcały do dbania o naszą planetę, i które dzieci bardzo chętnie śpiewały razem z prowadzącą tę część studentką. Była również makieta Ziemi, którą dzieci symbolicznie zaśmiecały w ślad za recytowanym wierszem, co pozwoliło uzmysłowić sobie jak nasza planeta jest zasypywana śmieciami. Spotkanie miało również element stricte edukacyjny. Jedna ze studentek-liderka grupy, na podstawie kolorowej prezentacji omówiła z dziećmi m.in. takie zagadnienia jak recykling, segregacja śmieci i jej znaczenie dla ekologii. Dzieci usłyszały również ciekawostki ekologiczne, dowiedziały się np. że rzucona w lesie plastikowa butelka rozłoży się w ziemi dopiero po 500 latach, a guma do żucia po upływie 5 lat.

Kolejnym etapem wspólnej ekologicznej zabawy był konkurs na stworzenie plakatu o tematyce takiej jak tytuł projektu. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, otrzymali materiały plastyczne i różne przedmioty pochodzące z recyklingu (folie, zużyte baterie, rolki po papierze, korki, sznurki itp.) Prace powstałe podczas tej warsztatowej części spotkania były nie tylko kolorowe, ale i niezwykle kreatywne oraz pełne symbolicznych haseł i proekologicznego przesłania.

Podczas gdy jury rozstrzygało konkurs, studenci poprowadzili dla dzieci zajęcia ruchowe.

Zwycięska grupa została nagrodzona, chociaż decyzja była bardzo trudna bo każda z prac była wyjątkowa. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Finałem spotkania było ślubowanie, po którym każde z dzieci otrzymało odznakę „Strażnik Przyrody” i opuściło zajęcia z poczuciem, że naszą wspólną, ważną misją jest ochrona środowiska.

 

Dziękujemy studentom-wolontariuszom za pomysł i pełną zaangażowania realizację projektu, a dzieciom za wspólną świetną zabawę.

 

 

Oprac.:DIS-JK

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie