ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA NOWYCH ZASADACH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2019

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wnioski o świadczenie można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r., a w formie tradycyjnej od 1 sierpnia 2019r.
Zmianie ulega okres świadczeniowy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do 500+ w okresie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019r., prawo do świadczenia ustala się począwszy od 1 lipca 2019 r. na okres do 31 maja 2021r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, w ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku adresu e-mail wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia. Przy czym brak potwierdzenia o przyznaniu świadczenia nie wstrzyma wypłaty świadczenia.