Aktywność w alternatywie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2019

To projekt profilaktyczny, zrealizowany przez Dział Integracji Społecznej. Jego odbiorcami były osoby starsze i młodzież – wolontariusze naszego Ośrodka, którzy poprzez udział w projekcie stali się najlepszym przykładem zdrowego stylu życia - stali się  dla innych ambasadorami zdrowego stylu życia.

Projekt miał charakter międzypokoleniowy trwał od lutego do końca maja br. W toku tego społecznego przedsięwzięcia zaproponowano seniorom i młodzieży zajęcia  ruchowe – taniec i jogę. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia z jogi były prowadzone przez instruktora, mogącego pochwalić się zarówno wiedzą jak i bogatym doświadczeniem. Spotkania z tańcem natomiast prowadził doświadczony, dyplomowany nauczyciel tańca, zawodowy tancerz, choreograf.

Spotkania z jogą i tańcem odbywały się w tygodniowych cyklach, w dwóch grupach, które łączyły przedstawicieli obu pokoleń i były świetną okazją do wzajemnego poznania się, integracji, wspólnej zabawy ruchem.  Uczestnicy otrzymali kolorowe koszulki z hasłem promującym życie wolne od uzależnień, na których umieszczono tekst: To ja decyduję … wybieram zdrową aktywność :)

Trzymiesięczny cykl zajęć został zakończony spotkaniem przy ognisku, podczas którego uczestnicy oprócz skorzystania z poczęstunku, chętnie dzielili się między sobą wrażeniami z przebiegu projektu.

Realizacja projektu, została sfinansowana z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Oprac.: DIS - JK

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie