Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że nie będzie odpowiadał na zapytania klientów przesłane pocztą elektroniczną oraz nie będzie udzielał informacji telefonicznie w sprawach toczących się postępowań z uwagi na brak możliwości weryfikacji osoby.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wszelkie informacje dotyczące warunków nabywania prawa do świadczeń, wymaganych dokumentów czy terminów składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w odpowiedniej zakładce.