Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2019

Od dnia 16 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Wnioski będzie można składać do 23 lipca do godziny 10.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Zgliczyńskiego 4, Dział Integracji Społecznej, pok. 205.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Ta forma pomocy kierowana jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
    2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Do złożonego wniosku należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

- kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.

Więcej informacji o Programie można uzyskać w Dziele Integracji Społecznej MOPS w Płocku pod numerem telefonu 24 364 02 23, 24 364 02 38, oraz http://mopsplock.eu/www/art,415,program-opieka-wytchnieniowa (tu).

 

Oprac.: DIS – S.Sz.