Przyjmowanie wniosków 500+ oraz 300+ w formie papierowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300),  w formie papierowej, od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą w:
    • Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Płocku, ul. 3 Maja 16,
    • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4,
    • Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1 (wejście od ulicy Zduńskiej),
    • Urzędzie Miasta Płocka, ul. Piłsudskiego 6,
    • Urzędzie Miasta Płocka, ul. Miodowa 8,
    • Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Kleeberga 3

Przyjmowanie wniosków w Urzędzie Miasta Płocka i Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej odbywać się będzie w tylko w miesiącu sierpniu.
 
Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że w okresie od sierpnia 2019 r. do października 2019 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dziale Dodatków Mieszkaniowych  interesanci przyjmowani będą  w godzinach:

poniedziałek               8.30 – 14.00,
wtorek                        8.30 – 14.00,   
środa – dzień wewnętrzny,
czwartek                     9.30 – 17.00,
piątek                          9.00 – 14.00