Zmiany w realizacji programu „Aktywny Samorząd”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2019

! UWAGA

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zmiany w realizacji programu „Aktywny Samorząd” Moduł I w 2019r. na terenie miasta Płocka (dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Dokonując zmiany planu finansowego w 2019 roku, znacząco zwiększył środki finansowe przeznaczone na realizację programu, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb wynikających z wprowadzonych zmian.

 

Jeszcze w tym roku zostało uruchomione Zadanie 1 w Obszarze C w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

 

Przypominamy, że jeszcze do 31 sierpnia 2019 r. osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie na inne zadania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I w 2019 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

a) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

b) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

c) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

d) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

e) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

f) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

g) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

h) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne

rozwiązania techniczne,

i) pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

j) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Osoby Niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w trybie ciągłym:

do 31 sierpnia 2019r.

 

Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, co oznacza że po 31 sierpnia będzie jeszcze można składać wnioski (nie później niż do 30 września).

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,

ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Więcej informacji w zakładce Aktywny Samorząd