„Spotkanie z książką w Chotomku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2019

Projekt socjalny Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 pt. „Spotkanie z książką w Chotomku”

Od września ruszył projekt socjalny pt. „Spotkania z książką w Chotomku”. Projekt ten to cykl spotkań dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat, korzystających ze wsparcia MOPSw Płocku. Zajęcia uatrakcyjnia bogata i różnorodna forma aktywizacji zarówno w sferze emocjonalnej, poznawczej jak i kulturowej.

Dzieci uczą się pracy grupowej oraz mogą indywidualnie rozwijać swoje pasje i umiejętności. Zadaniem projektu jest ukazanie dzieciom wartości niematerialnych ( wrażliwość, „zdrowa rywalizacja”, umiejętność pracy w zespole), które mogą w sobie wypracować. Przedstawiona przez projekt forma staje się alternatywą dla codziennego, czasem trudnego dzieciństwa i brakiem czasu ze strony rodziców do aktywnego spędzania go z dziećmi.

Spotkania odbywają się cyklicznie i niosą za sobą szereg korzyści zarówno dla najmłodszych uczestników ( uatrakcyjnienie czasu wolnego i rozwój wewnętrzny), jak również dla lokalnego otoczenia (poszerzanie oferty pomocy dla osób korzystających ze wsparcia ośrodka).

Na zakończenie projektu przewidywany jest słodki poczęstunek oraz paczki świąteczne dla dzieci.

Realizatorzy:

Marta Klimkiewicz

Mirosława BomertOpracowała: M.G.- ZPS3