Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 ust. 2 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego nr WN-I.9532.12.2020 z dnia 18 marca 2020r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że:

- od dnia 19.03.2020r. zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się planowo w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, jedynie w oparciu o załączoną dokumentację medyczną (w tzw. trybie zaocznym).

- od dnia 16.03.2020r. (włącznie) wprowadza wyłączenie bezpośredniej obsługi klienta.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, aby korzystali z możliwości załatwienia spraw:
korespondencyjnie na adres: 09-410 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4;
• telefonicznie, z pracownikami Powiatowego Zespołu można skontaktować się poprzez numer telefonu:
(24) 364-02-58 (24) 364-02-59 (24) 364-02-54
w godzinach: poniedziałek-środa 07:30-15:30, czwartek 08:30-17:30, piątek 8:30-15:30
e-mailem: pzon@mopsplock.eu.
• poprzez wrzucenie dokumentów zapakowanych w kopertę do urny zlokalizowanej w wejściu do budynku głównego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z wyłączeniem wniosków o kartę parkingową.

Odbiór kart parkingowych i legitymacji będzie odbywał się w późniejszym terminie.

Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższych zasad, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.