Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Komunikat

Komunikat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI
wydawanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2020r. nr WN-I.9532.15.2020 :
Karty parkingowe będą przyjmowane i rozpatrywane bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Powiatowego Zespołu.
Oznacza to, że dokładnie wypełniony wniosek o kartę parkingową z wzorem podpisu osoby zainteresowanej(rubryka nr 48) wraz z aktualną fotografią, dowodem wniesienia opłaty - 21 zł (tylko przelewem bankowym) i kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności uprawniającego do wydania karty parkingowej, można wysłać pocztą lub dostarczyć do urny znajdującej się w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób zainteresowanych, będą dostarczone drogą pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru.