Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2020

Na podstawie § 10 ust. 2  w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że:         

- aktualnie zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, jedynie w oparciu o załączoną dokumentację medyczną (w tzw. trybie zaocznym).  zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.03.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności    (Dz. U. z 2020r. poz. 534)         

- od dnia 16.03.2020r. (włącznie) wprowadza wyłączenie bezpośredniej obsługi klienta.         
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, aby korzystali z możliwości załatwienia spraw:

 • korespondencyjnie na adres: 09-410 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4;
 • telefonicznie, z pracownikami Powiatowego Zespołu można skontaktować się poprzez numer telefonu:       
  (24) 364-02-58       (24) 364-02-59      (24) 364-02-54        
  w godzinach:     poniedziałek-środa  07:30-15:30,   czwartek 08:30-17:30,    piątek 8:30-15:30
 • e-mailem: pzon@mopsplock.eu.
 • poprzez wrzucenie dokumentów zapakowanych w kopertę do urny zlokalizowanej w wejściu do budynku głównego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższych zasad, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.