NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „Aktywny samorząd” PFRON

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem jest Prezydent Miasta Płocka.   

     

 

 

Program „Aktywny samorząd” PFRON

 

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem jest Prezydent Miasta Płocka

 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne z terenu miasta Płocka:

 • w wieku aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) dla modułu I:

           obszar A Zadanie 1,2,3 i 4, obszar B Zadanie 1,3,4, obszar C Zadanie 1,3,4 i 5

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia dla modułu I: obszar A Zadanie 1, obszar B Zadanie 1,4 i 5, obszar C Zadanie 1,2 i 5
 • zatrudnione dla modułu I: obszar A Zadanie 1 i 4, obszar B Zadanie 1,3 i 4, obszar C Zadanie 1,3,4 i 5
 • aktywne zawodowe dla modułu I: obszar D
 • uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi dla modułu II

Obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  i oprogramowania
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

     Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Termin składania wniosków w przypadku Modułu I – od 1 marca do dnia 31 sierpnia 2020r., a w przypadku Modułu II: I nabór (semestr letni) – od 1 do 31 marca 2020r., II nabór (semestr zimowy) - od 1 września do 10 października 2020r.

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

lub w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4 w Płocku

Więcej informacji na stronie internetowej: mopsplock.eu oraz www.pfron.org.pl

 

                                                          

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo niepełnosprawni

  logo niepełnosprawni