ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Rozpoczynamy realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

GRUPA DOCELOWA:

Usługa asystenta skierowana jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie Płocka legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym.

Do wsparcia mogą zostać zakwalifikowane osoby, które nie korzystają aktualnie z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

WYMIAR WSPARCIA:

Usługi będą realizowane w okresie od lipca do grudnia 2020r. w wymiarze maksymalnie 30h miesięcznie dla każdej osoby i będą przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej.

 

ZAKRES WSPARCIA:

Usługi asystenta polegają na wsparciu osoby niepełnosprawnej w jej codziennym funkcjonowaniu. W szczególności mogą one polegać na pomocy:

  • w przemieszczaniu się w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia itp.)
  • w zakupach – z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury.

 

ODPŁATNOŚĆ:

Usługi są nieodpłatne.

 

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą zgłaszać się do Zespołów Pracy Socjalnej właściwych dla miejsca zamieszkania.

Osoby nie korzystające z pomocy społecznej mogą kontaktować się za pośrednictwem pracownika sekretariatu, który przekieruje rozmowę do właściwego pracownika socjalnego – tel. 24/364 02 10.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Obsługi Projektów – tel. 24/364 02 78.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ikonka - niepełnosprawni

    Ikonka - niepełnosprawni