PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2020

Informujemy o przystąpieniu do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – moduł III” finansowanego ze środków PFRON.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. możliwość korzystania  (przez okres co najmniej pięciu kolejno następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać pomoc finansową z w/w programu należy złożyć wniosek za pośrednictwem (SOW) Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku np. drogą pocztową lub osobiście w MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4.

            

Formularz procedur Programu i wniosek o dofinansowanie

wraz z załącznikami w ramach Modułu III:

 

Obszar wsparcia

Zasady przyznawania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca)

Moduł III

Procedury _MIII .pdf

Wniosek_ M III_ załącznik _Nr 1 .pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3_do_wniosku.pdf

 

Do pobrania:

  • wniosek Moduł III
  • procedura programu Moduł III

 

Szczegółowe informacje na temat w/w programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku-modul-iii-i-modul-iv/

 

 

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 04 września 2020r.

 

Informacji na temat programu udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej

  1. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock

tel. 24 364 02 75

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo niepełnosprawni

    logo niepełnosprawni