OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2020

                                            

Od dnia 20 lipca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do 31 lipca do godziny 12.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Zgliczyńskiego 4, Dział Integracji Społecznej, pok. 207.

Ta forma pomocy kierowana jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00. Do udziału w Programie zostanie zakwalifikowanych łącznie 14 osób – w tym 7 dzieci niepełnosprawnych i 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Do Karty zgłoszenia do programu należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, wypełnioną i podpisaną przez lekarza rodzinnego/pielęgniarkę/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę,
 • oświadczenie o zagrożeniu koronawirusem SARS CoV-2,
 • oświadczenie o korzystaniu z innych form wsparcia dziennego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu rekrutacji i realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

Usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności kierowana jest do osób całkowicie niesamodzielnych. Kolejnym kryterium przyznania wsparcia jest kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji o Programie można uzyskać w Dziale Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku pod numerami telefonów 24 364 02 23, 24 364 02 38 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo niepełnosprawni

  logo niepełnosprawni