Pilotażowy program „Świetlica wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i ich rodzin”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2018

5 listopada 2018r. zostanie uruchomiony pilotażowy program skierowany do osób, które na co dzień zajmują się opieką nad zależnym członkiem rodziny.

Program: „Świetlica wytchnieniowa” - wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i ich rodzin realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku we współpracy z Biurem Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Domem Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Założeniem programu jest zapewnienie opiekunom realizującym codzienne obowiązki opieki nad osobą niesamodzielną – „krótkiej przerwy”, którą będą mogli wykorzystać według własnych potrzeb: na załatwienie spraw urzędowych, wizytę u lekarza czy po prostu realizację własnych zainteresowań.

W tym czasie zapewnimy niesamodzielnym członkom ich rodziny profesjonalną opiekę, wsparcie i pomoc.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie bezpłatnej opieki nad osobą niepełnosprawną w wymiarze do 8h dziennie (do 10h miesięcznie), w dni robocze w godzinach 700 –1700.

Usługa realizowana będzie w siedzibie DPS „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6, który dysponuje odpowiednim lokalem pozbawionym barier architektonicznych.

Rodzic lub opiekun może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku o udzielenie wsparcia w postaci zapewnienia kilkugodzinnej opieki nad osobą zależną na minimum 3 dni wcześniej.

Celem uzyskania wsparcia należy skontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo z Koordynatorem świetlicy wytchnieniowej i ustalić dokładny termin objęcia wsparciem.

 

Koordynator przyjmuje zgłoszenia:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 24/364 02 66, kom. 603 800 006

- w siedzibie MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 223

w dni robocze, w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00

czwartek 9:00 – 17:00

piątek 9:00 – 15:00

- na adres e-mail: wytchnienie@mopsplock.eu

 

Następnie należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną (Załącznik nr 1), która dostarczy informacji w zakresie szczególnych potrzeb osoby niesamodzielnej, barier, ograniczeń czy oczekiwań rodziny tak, aby zapewnić optymalne warunki wsparcia i pomocy.

Do ankiety konieczne będzie dołączenie oświadczenia o dochodach (Załącznik nr 2) (ponieważ wsparcie skierowane jest do osób o dochodzie nieprzekraczającym 1200,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie) oraz kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności osoby niesamodzielnej.

 Jeśli opiekun nie będzie miał możliwości osobistego stawiennictwa w siedzibie MOPS celem przedłożenia niezbędnych dokumentów, Koordynator dotrze do miejsca zamieszkania opiekuna i pomoże w dopełnieniu formalności.

Transport osoby niesamodzielnej z miejsca zamieszkania do Świetlicy wytchnieniowej i z powrotem, ewentualne zapewnienie niezbędnych środków higienicznych, wyżywienia, leków leżą po stronie opiekuna lub rodziny.

 Osoba niesamodzielna przebywająca w Świetlicy wytchnieniowej będzie miała zapewnioną profesjonalną opiekę świadczoną przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie