Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „Aktywny samorząd” PFRON

19 maja 2020

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem jest Prezydent Miasta Płocka.   

     

 

 

Program „Aktywny samorząd” PFRON

 

Trwa nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem jest Prezydent Miasta Płocka

 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne z terenu miasta Płocka:

           obszar A Zadanie 1,2,3 i 4, obszar B Zadanie 1,3,4, obszar C Zadanie 1,3,4 i 5

Obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

     Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Termin składania wniosków w przypadku Modułu I – od 1 marca do dnia 31 sierpnia 2020r., a w przypadku Modułu II: I nabór (semestr letni) – od 1 do 31 marca 2020r., II nabór (semestr zimowy) - od 1 września do 10 października 2020r.

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

lub w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4 w Płocku

Więcej informacji na stronie internetowej: mopsplock.eu oraz www.pfron.org.pl

 

                                                          

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo niepełnosprawni

    logo niepełnosprawni