Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2017

Grupa osób z niepełnosprawnościami wzięła udział w wyjazdowym zespole ćwiczeń. Nadrzędnym celem wyjazdu było zniwelowanie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie i prawidłowe pełnienie ról społecznych, jednak taka forma wsparcia powala również na integrację osób, poznanie siebie poza codziennym kontekstem oraz wyrównywanie dostępu do usług deficytowych.

Wszystkie osoby zapewnione miały między innymi: 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie (zgodnie z zaleceniami lekarza), zajęcia integracyjne, ognisko, wycieczki, wieczorki taneczne, zajęcia na pływalni. Osoby uczestniczące w wyjazdowym zespole ćwiczeń oceniły, iż taka forma wsparcia sprzyja poprawie funkcjonowania w życiu codziennym, niwelowaniu barier zdrowotnych, podnoszeniu umiejętności społecznych, budowaniu pozytywnych relacji z innymi.