Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Pomoc osobom bezdomnym