Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   

 

Artykuły

Jesteśmy ostrożni i uważni...

Przejdź do - Jesteśmy ostrożni i uważni...

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych sytuacjach. Obowiązek nauczenia ich tych zasad spada na osoby dorosłe. W związku z tym w świetlicach środowiskowych został przeprowadzony cykl zajęć edukacyjno-profilaktycznych: „Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”, nad którymi patronat objęła Komenda Miejska Policji w Płocku. Inicjatorką akcji była Pani Katarzyna Lorens, która wraz z pracownikami Komendy Miejskiej Policji przygotowała 5 spotkań tematycznych, dotyczących bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życiowych.

8 listopada 2018
Czytaj więcej o: Jesteśmy ostrożni i uważni...

Skorzystaj z dofinansowania ze środków PFRON!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
uprzejmie informuje, iż rozpoczął procedurę naboru wniosków o dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jeżeli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej i pragniesz podjąć się organizacji działań dla osób niepełnosprawnych upewnij się, czy możesz skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON,
a następnie pobierz i złóż wniosek do

30 listopada 2018 roku !

 

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - informacje szczegółowe (http://mopsplock.eu/www/p,143,dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-do-organizacji-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki-osob-niepelnosprawnych)

 

8 listopada 2018

Projekt socjalny ZPS 2 „Nadzieja" II Edycja

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 już po raz drugi realizuje projekt socjalny "Nadzieja". Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom nadużywającym alkoholu odbycie terapii polegającej na uczestnictwie w indywidualnych mittingach AA.

8 listopada 2018
Czytaj więcej o: Projekt socjalny ZPS 2 „Nadzieja" II Edycja

,,Nie jestem inny – jestem wyjątkowy”

Przejdź do - ,,Nie jestem inny – jestem wyjątkowy”

W dniu 19. 10. 2018roku w ramach kolejnej odsłony projektu socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej – 1 ,,Nie jestem inny – jestem wyjątkowy” grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 odwiedziła Miejski Ogród Zoologiczny. Wyjście było połączeniem rekreacji z poszerzeniem wiedzy . Umożliwiło obejrzenie wystawy fotograficznej ,,National Geographic  Photo Ark ‘’. Największa wystawa zagrożonych gatunków zwierząt. Wystawa to nie tylko zwykłe zdjęcia, szereg fotografii, ale również jedyna w swoim rodzaju lekcja edukacji. Lekcja skłaniająca do przemyśleń nad losem zwierząt, powodów z których giną, działań mających na celu zapobieganie ich wyginięciu. Pobudzająca w nas troskę o ich los, ucząca szacunku do przyrody.

2 listopada 2018
Czytaj więcej o: ,,Nie jestem inny – jestem wyjątkowy”

Informacja

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że z dniem 13.10.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1925), które regulują sytuację prawną osób niepełnosprawnych orzeczonych w okresie od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1241) do dnia wejścia w życie ww. ustawy.

30 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja

Spotkanie Seniorów – Muzyka filmowa

Przejdź do - Spotkanie Seniorów – Muzyka filmowa

W dniu 11.10.2018 odbyło się kolejne spotkanie z Seniorami, organizowane przez Dział Integracji Społecznej. Tym razem poświęcone zostało muzyce filmowej. I było inspirowane filmem „Mamma Mia”, którego druga część niedawno bawiła widzów kin, również naszych Seniorów.

30 października 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie Seniorów – Muzyka filmowa

„Nie jestem inny- jestem wyjątkowy”

Przejdź do - „Nie jestem inny- jestem wyjątkowy”

W dniu 17.10.2018 roku w ramach realizacji projektu  socjalnego „Nie jestem inny- jestem wyjątkowy” w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 przy ulicy Mickiewicza 7 a odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadziła je wykwalifikowana instruktorka Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku. Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy podopiecznych ŚDS z zakresu udzielania pierwszej pomocy, oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

26 października 2018
Czytaj więcej o: „Nie jestem inny- jestem wyjątkowy”

Projekt socjalny Zespołu Pracy socjalnej Nr 3 i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku pt. „Spotkanie kulturalno - integracyjne seniorów - kontynuacja”

Przejdź do - Projekt socjalny Zespołu Pracy socjalnej Nr 3 i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku pt. „Spotkanie kulturalno - integracyjne seniorów - kontynuacja”

Pracownicy socjalni ZPS 3 wspólnie z Panią Grażyną Cieślik Prezes PKPS w Płocku po raz kolejny zrealizowali projekt socjalny skierowany do osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych.

23 października 2018
Czytaj więcej o: Projekt socjalny Zespołu Pracy socjalnej Nr 3 i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku pt. „Spotkanie kulturalno - integracyjne seniorów - kontynuacja”

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od miesiąca października 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11.07.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1358) zmianie uległy kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego tak że wynoszą:
kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 701zł.,
- dla osoby w rodzinie – 528zł.,
kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalna wysokość zasiłku stałego – 645zł.
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308zł.

 

22 października 2018

Pilotażowy program „Świetlica wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i ich rodzin”

Przejdź do - Pilotażowy program „Świetlica wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i ich rodzin”

5 listopada 2018r. zostanie uruchomiony pilotażowy program skierowany do osób, które na co dzień zajmują się opieką nad zależnym członkiem rodziny.

Program: „Świetlica wytchnieniowa” - wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i ich rodzin realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku we współpracy z Biurem Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Domem Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Założeniem programu jest zapewnienie opiekunom realizującym codzienne obowiązki opieki nad osobą niesamodzielną – „krótkiej przerwy”, którą będą mogli wykorzystać według własnych potrzeb: na załatwienie spraw urzędowych, wizytę u lekarza czy po prostu realizację własnych zainteresowań.

W tym czasie zapewnimy niesamodzielnym członkom ich rodziny profesjonalną opiekę, wsparcie i pomoc.

16 października 2018
Czytaj więcej o: Pilotażowy program „Świetlica wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych i ich rodzin”