Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

reguluje kwestie ważności orzeczeń wydawanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku w następujący sposób.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

2 kwietnia 2020

INFORMACJA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU INFORMUJE

 zasiłki socjalne z dnia 12.04.2020r. i 13.04.2020r. wypłacane będą dnia 10.04.2020r.

30 marca 2020

Komunikat

INFORMACJA

 

W związku z epidemią koronawirusa COVID -19 Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wszelkie dokumenty oraz wnioski należy składać do przygotowanej w tym celu urny, znajdującej się  przy wejściu do pokoju nr 10 w siedzibie działu przy ulicy 3 maja 16 (parter). W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery telefonów do informacji: 364 03 70 lub 364 03 87.

Wnioski można składać również elektronicznie lub pocztą.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku – www.mopsplock.eu w zakładce Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne a następnie w zakładce Wzory Wniosków.

27 marca 2020

Składanie dokumentów dotyczących Dodatków Mieszkaniowych

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID -19, Dział Dodatków Mieszkaniowych rekomenduje klientom złożenie dokumentów:
- w formie elektronicznej, adres e -mail: sekretariat@mopsplock.eu
- drogą korespondencyjną ( Poczta Polska) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Dodatków Mieszkaniowych, 09-400 Płock, ul. 3 go Maja 16
- pozostawienie dokumentów w urnie, dostępnej dla interesantów w Dziale Dodatków Mieszkaniowych , przy ul. 3 go Maja 16, przed pokojem nr 9
W celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Dodatków Mieszkaniowych w Płocku, ul. 3 go Maja 16, pod numerami telefonów:
24 367-16-70
24 367-16-71
24 367-16-55

23 marca 2020

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


Zapraszamy mieszkańców Płocka do skorzystania z telefonicznych konsultacji
radcy prawnego, które odbywają się w każdy wtorek i środę w godz. 11.00 – 15.00
pod tel. 24 364-02-79

Zapraszamy mieszkańców Płocka do skorzystania z telefonicznych konsultacji psychologa
lub interwenta kryzysowego – od poniedziałku do piątku
tel. 24 364-02-49 (psycholog), 24 364-02-50, 24 364-70-95
lub 24 364-02-48 (kierownik OIK)

Cały czas funkcjonuje telefon informacyjno – wspierający dla rodzin z problemem przemocy,
czynny codziennie w godz. 9.00 – 21.00
tel. 660 434 220   

23 marca 2020

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zapraszamy mieszkańców Płocka do skorzystania z telefonicznych konsultacji radcy prawnego, które odbywają się w każdy wtorek i środę w godz. 11.00 – 15.00 pod tel. 24 364-02-79.

Zapraszamy mieszkańców Płocka do skorzystania z telefonicznych konsultacji psychologa lub interwenta kryzysowego – od poniedziałku do piątku tel. 24 364-02-49 (psycholog), 24 364-02-50, 24 364-70-95 lub 24 364-02-48 (kierownik OIK).

Cały czas funkcjonuje telefon informacyjno – wspierający dla rodzin z problemem przemocy, czynny codziennie w godz. 9.00 – 21.00 tel. 660 434 220.

23 marca 2020

POMOC SENIOROM ORAZ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje o możliwości skorzystania z pomocy przez samotne osoby starsze  lub  niepełnosprawne w związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego.
Pomoc skierowana jest do:
- seniorów w wieku powyżej 60 roku życia,
- osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym bez względu na wiek ,
- osób , które ze względu na stan zdrowia i choroby przewlekłe wymagają wsparcia.

Pomoc dotyczy zrobienia i dostarczenia zakupów pierwszej potrzeby tj:
art. spożywcze  min.: pieczywo, masło, mleko, wędlina, mięso , sery,
sezonowe warzywa i owoce, woda,
art., higieniczne i środki czystości (mydło, szampon, papier toaletowy,
płyn do naczyń, proszek do prania),
niezbędne leki zgodnie z aktualna receptą lub zaleceniem lekarza oraz środki pomocnicze.

Zakupy będą realizowane ze środków finansowych osoby potrzebującej w sklepie lub aptece usytuowanych najbliżej  jej miejsca zamieszkania.

Pomoc świadczona będzie przez pracowników Ośrodka
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30.
Zgłoszenia należy dokonywać pod numerami telefonów:

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku tel.: 24 364 02 10
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 24 364 02 90
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 24 364 02 42
Zespół Pracy socjalnej Nr 3 24 364 02 80/81
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 24 364 02 65

W godzinach popołudniowych tj. 15.00-20.00 w dni robocze
pomoc będą świadczyli wolontariusze MOPS.

W soboty, a także w wyjątkowych sytuacjach również w niedzielę
pomoc będzie udzielana w godzinach 9.00-16.00 przez wolontariuszy MOPS.
Zgłoszenia w wyznaczonych godzinach należy dokonywać pod następujący numer telefonu:
603 605 575

19 marca 2020

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 ust. 2 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego nr WN-I.9532.12.2020 z dnia 18 marca 2020r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, że:

- od dnia 19.03.2020r. zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się planowo w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, jedynie w oparciu o załączoną dokumentację medyczną (w tzw. trybie zaocznym).

- od dnia 16.03.2020r. (włącznie) wprowadza wyłączenie bezpośredniej obsługi klienta.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, aby korzystali z możliwości załatwienia spraw:
korespondencyjnie na adres: 09-410 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4;
• telefonicznie, z pracownikami Powiatowego Zespołu można skontaktować się poprzez numer telefonu:
(24) 364-02-58 (24) 364-02-59 (24) 364-02-54
w godzinach: poniedziałek-środa 07:30-15:30, czwartek 08:30-17:30, piątek 8:30-15:30
e-mailem: pzon@mopsplock.eu.
• poprzez wrzucenie dokumentów zapakowanych w kopertę do urny zlokalizowanej w wejściu do budynku głównego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z wyłączeniem wniosków o kartę parkingową.

Odbiór kart parkingowych i legitymacji będzie odbywał się w późniejszym terminie.

Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższych zasad, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

24 marca 2020

Ogranicz wizyty w urzędzie – zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa COVID-19, zwracamy się z prośbą, do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, aby korzystali z możliwości załatwienia spraw telefonicznie, za pośrednictwem internetu lub Poczty Polskiej.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia niezbędnych spraw urzędowych, klienci powinni zgłaszać się do Ośrodka pojedynczo (bez osób towarzyszących). Jeśli nie musisz, nie narażaj siebie i innych.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

13 marca 2020

Komunikat

13 marca 2020