Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Od dnia 16 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Wnioski będzie można składać do 23 lipca do godziny 10.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Zgliczyńskiego 4, Dział Integracji Społecznej, pok. 205.

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Program „Opieka wytchnieniowa”

Przejdź do - Program „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Miasto Płock w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

12 lipca 2019
Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa”

Informacja

Przejdź do - Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, iż od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019" część usług opiekuńczych dla tych osób jest współfinansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

10 lipca 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

 POLSKI  ZWIĄZEK  NIEWIDOMYCH - LOGO

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie
 „Aktywny absolwent!

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

 

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Przejdź do - Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Pamiętając, że człowiek uczy się przez całe życie, Dział Integracji Społecznej, po raz kolejny zadbał o edukację seniorów. Tym razem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie edukacyjne miało na celu przypomnienie i utrwalenie zasad udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Informacja

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że nie będzie odpowiadał na zapytania klientów przesłane pocztą elektroniczną oraz nie będzie udzielał informacji telefonicznie w sprawach toczących się postępowań z uwagi na brak możliwości weryfikacji osoby.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wszelkie informacje dotyczące warunków nabywania prawa do świadczeń, wymaganych dokumentów czy terminów składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w odpowiedniej zakładce.

 

10 lipca 2019

Aktywność w alternatywie

Przejdź do - Aktywność w alternatywie

To projekt profilaktyczny, zrealizowany przez Dział Integracji Społecznej. Jego odbiorcami były osoby starsze i młodzież – wolontariusze naszego Ośrodka, którzy poprzez udział w projekcie stali się najlepszym przykładem zdrowego stylu życia - stali się  dla innych ambasadorami zdrowego stylu życia.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: Aktywność w alternatywie

Owocowe szaleństwo

Przejdź do - Owocowe szaleństwo

Kolejny czwartek, ze spotkaniem seniorów, uczestników cyklicznych zajęć organizowanych przez Dział Integracji Społecznej, poświęcony był sezonowym owocom  i  mocy witamin, a salę przy ul. Synagogalnej wypełniły aromaty lata – zapach truskawek, czereśni, moreli.

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Owocowe szaleństwo

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Przejdź do - Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.


 

28 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Projekt socjalny Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 pt. „Ranczowisko”

Przejdź do - Projekt socjalny Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 pt. „Ranczowisko”

   W dniu 13 czerwca 2019r. pracownicy socjalni ZPS 3 wspólnie z P. Grażyną Cieślik, Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zorganizowali wyjazd integracyjny dla osób samotnych, starszych na „Ranczowisko” w Cekanowie. W spotkaniu brało udział 18 osób korzystających ze wsparcia MOPS, w tym z usług opiekuńczych, którzy z powodu różnych ograniczeń sporadycznie opuszczają swoje mieszkania. 

21 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Projekt socjalny Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 pt. „Ranczowisko”