Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   

Artykuły

Przedświąteczna Zbiórka Żywności

Przejdź do - Przedświąteczna Zbiórka Żywności

Od kilku lat wolontariusze działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Caritas Diecezji Płockiej pomagają podczas ogólnopolskich zbiórek żywności. Tak było również w miniony weekend 9 i 10 marca.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Przedświąteczna Zbiórka Żywności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2017 poz. 1460).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP MOPS Płock

14 marca 2018

Dzień Kobiet z niespodzianką

Przejdź do - Dzień Kobiet z niespodzianką

8 marca na zaproszenie firmy Amplifon grupa seniorek spotykających się na cyklicznych zajęciach przy ul. Synagogalnej wzięła udział w programie bezpłatnych badań.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Dzień Kobiet z niespodzianką

Dzień Kobiet w Klubie Seniora Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gierzyńskiego

Przejdź do - Dzień Kobiet w Klubie Seniora Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gierzyńskiego

8 marca 2018 roku grupa seniorów z klubu teatralno-muzycznego prowadzonego przez pracowników Działu Integracji Społecznej wystąpiła z programem artystycznym z okazji Dnia Kobiet. To już kolejny występ tej grupy, który wywołał  wśród odbiorców wiele niezapomnianych przeżyć. Widownia doskonale się bawiła o czym świadczył chociażby wspólny śpiew i długie oklaski na zakończenie występu.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Dzień Kobiet w Klubie Seniora Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gierzyńskiego

DZIEŃ PIEGÓW – 1 marca 2018

Przejdź do - DZIEŃ PIEGÓW – 1 marca 2018

Piegi są małe, piegi są duże Piegi odnajdziesz w całej naturze.
Piegi są kolorowe, ładnie ozdabiają.
Najładniej jednak na buziach wyglądają :)

1 marca 2018
Czytaj więcej o: DZIEŃ PIEGÓW – 1 marca 2018

Występ z okazji Dnia Kobiet

Przejdź do - Występ z okazji Dnia Kobiet

6 marca, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, grupa Seniorów spotykających się na zajęciach teatralno-muzycznych została zaproszona, by wystąpić przed Seniorami z klubu osiedla Dworcowa.

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Występ z okazji Dnia Kobiet

Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów

DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu

Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. na terenie miasta Płocka

 

Do 30 marca 2018 r. niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

8 marca 2018
Czytaj więcej o: Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów

Projekt socjalny ZPS 2 „Nadzieja"

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 rozpoczął realizację projektu socjalnego "Nadzieja", skierowanego do osób borykających się z problemem alkoholowym.

2 marca 2018
Czytaj więcej o: Projekt socjalny ZPS 2 „Nadzieja"

Dzień języka ojczystego

Przejdź do - Dzień języka ojczystego

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji Dział Integracji Społecznej dla grupy Seniorów zorganizował zajęcia pt. „Mówimy po polsku”.

23 lutego 2018
Czytaj więcej o: Dzień języka ojczystego

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, iż z uwagi na bardzo niskie temperatury i nie sprzyjające warunki atmosferyczne  Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych przy ul. Otolińskiej 23 będzie czynna:
w dniu 23.02.2018r. w godzinach od 18.00 do 9.00,
od dnia 24.02.2018r. do odwołania w godzinach od 16:00 do 9:00

23 lutego 2018