Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Aktywizacja Zawodowa i Społeczna